X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

هه.. :)

در مـัـیان ایــั้ــن همه نـ้ัـوشــ้ัـته

 ัهای مجـــ้ัــازی....


دلــــــ้ัــــــم بــ้ัـراے یـ้ัــک 

دسـ้ัــت خـ้ัــط واقعـــุ้ــــی 

تــ้ัــنگ شــ้ัــده اســ้ัــت 


ولـ้ัــی دنیــــ้ัـــای واقـ้ัــعی جای

دل نوشتن نیـســ้ัــــت!

[ یکشنبه 19 مهر 1394 ] [ 21:46 ] [ Miss mA ]