X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

باشی،نباشی فرقی نمیکند...

صدای پایش آرام آرام به گوشم می رسد

چیک چیک

گونه ام را بوسید

نم نم

از گوشه چشمم چکید

باز هم خاطراتم زنده شد

من و تو به یاد باران

یا شاید

به یاد تو , من و باران

فرقی نمی کند

چه در کنارم باشی 

چه در کنارش باشی 

زیر باران یاد تو مرا خیس میکند !

[ شنبه 21 شهریور 1394 ] [ 00:17 ] [ Miss mA ]